Öfolket bildades på konstituerande årsmöte i Åmål 11 mars 2013.

Öfolket är en ideell förening och en del av hembygdsrörelsen. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1 och dess syfte är att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar.

En artikel om Öfolket och Storön finns i Luröbladet nr 1 2018.


Aktuellt 

Välkomna till Storön 5 maj! Arbetsdag och styrelsemöte

Alla medlemmar, och andra intresserade, är välkomna att delta.

Öfolkets styrelsemöte 5 maj på Storön
Båt kommer att avgå mellan kl 10 och 11 och hemresa ordnas kontinuerligt
under eftermiddagen. Båt finns ännu ej på plats i Tösse, definitivt besked får vi
på torsdag den 3 maj. Om den inte finns på plats får vi skjuta upp mötet. Även
icke-styrelsemedlemmar är välkomna att ta del av informationen.


Dagordning:
1. Mötet öppnas i stugans stora rum.
2. Justerare
3. Ekonomisk rapport (Lasse)
4. Pär Lindströms skrivelse (Pär)
5. Stadgeändring (Ingvar)
6. Planerade aktiviteter under resten av året. Båten.
7. Natur i Dalsland
8. Utställningen, placering och innehåll
9. Föreningen Idorna, önskemål om besök med guidning
10. Uppdatering av hemsidan.
11. Sammanställning av vad som hänt 2013-18.
12.Inventarieförteckning
13. Övriga frågor
14. Här har jag tänkt att vi går runt och ansvarig berättar vad som är gjort,
vad man planerar att göra, vilken hjälp man önskar osv
a. Huset (Anders)
b. Köksträdgård (Karin)
c. Nybyggnad (matsal med kök för besökande grupper, kan även användas som liten scen (Ingvar)
d. Ruinen (Gunnar)
e. Gräsmattor 
f. Jordkällaren 
g. Grillplats, informationstavla (Maj-Lis)
h. Stigar (Lasse)
i. Bryggplatsen mot Björkön (Ingvar)
j. Vi inleder med kaffe och bulle och avslutar med korv och bröd. Sen finns
det förhoppningsvis både tid och lust till en arbetsinsats.

Hjärtligt välkomna till årets första möte vi hoppas på härligt vårväder!
Gunnar Bergman tel 0702 999 746.

 

ÖFOLKETS ÅRSMÖTE 2018 hölls onsdag 14 mars.
Så här såg kallelsen med föredragningslista ut. 

Protokoll från årsmötet, samt verksamhetsberättelse 2017 och projektplan för 2018 som årsmötet godkände hittar ni under Stadgar, protokoll m.m.  

Under Kontakt finns uppgifter om vilka som efter årsmötet ingår i styrelsen och vilka som är sammankallande i våra fyra arbetsgrupper.

Årsmötet beslutade om nytt belopp för medlemsavgift 2019,:50 kr, men den ska inte betalas ännu.  Se vidare under Bli medlem/betala medlemsavgift.

Årsmötet beslutade också om följande gemensamma arbetsdagar (lördagar) ute på Storön: 
5 maj
2 juni
7 juli
4 augusti  
1 september (då blir det också skördefest)


 

 

---------

Nya rapporter och fler  bilder  kommer här efterhand.

På vår Facebooksida (länk här till höger) kan ni se betydligt fler bilder och inlägg, ofta dagligen, från Öfolkets medlemmar och många andra.


 

Öfolket får kulturpris. NWT 30 maj 2016

Öfolket och åkare fick pris. NWT 23 mars 2016

Artikel om Storön och Öfolket i NWT 16 juli 2014Besök Storön!

Kom ut och njut av naturen och miljön kring torpet på Storön!
Med egen båt kan du lägga till vid den 2014 förlängda bryggan i Dyrösund nedanför torpet, där är det  cirka 1,8 m djupt. Det går även att ta sig iland på andra ställen, bland annat i norr mittemot Björköns brygga.
Den som inte har egen båt kan ringa Ingvar Sjöholm på tel 076-263 07 36 för att höra om  möjligheten att följa med när andra ska åka ut till Storön.