Öfolkets styrelse hälsar alla medlemmar välkomna till mötet!

Tid: Måndag 5 november kl 18.30  

Plats: Samverkets lokal, Lunnegatan 18 i Åmål

Föranmälan: Behövs inte

Fika: Ja det blir det!

 

Förslag till dagordning

§1 Hälsa välkommen

§2 Dagordningens godkännande

§3 Justerare

§4 Föregående mötes protokoll

§5 Ekonomi

§6 Stadgarnas §1  

                  a   uteplatsen 

                  b   scenen    syfte? tidsplan? ekonomi?

§7 Övriga stadgar

§8 Fotoutställningen

§9 Anslagstavlan

§10 Grupperna redovisar

§11 Inför årsmötet

§12 Övriga frågor

§13 Mötet avslutas