Ur stadgarnas § 2: "Öfolket är öppen för alla oavsett bakgrund. Intresset för hembygden och naturen är drivkraften i engagemanget."

Öfolket är en ideell förening och en del av hembygdsrörelsen. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1 och dess syfte är att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar.

Välkommen som medlem om detta är något som du vill stödja!

Med många medlemmar står vi starkare, exempelvis när det gäller att söka bidrag för olika åtgärder.

Kanske vill du också medverka aktivt i någon av våra grupper (se under kontakt), men det är inte alls ett krav för att bli medlem.

Medlemsavgiften är 20 kr (tjugo kronor) per år. Den som så önskar kan istället betala 500 kr och är då ständig medlem.

Så här blir du medlem:
Betala in 20 kr på bankgiro 163-2983 (alternativt 500 kr, se ovan).
Under meddelande skriv: Ny medlem, Förnamn Efternamn, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Har du inte mobiltelefon, skriv vanligt telefonnummer. Har du inte e-postadress så hoppa över det.

Det går också att betala med Swish till nr 123 510 03 34. Då behöver du inte ange mobilnummer eftersom det syns automatiskt.

Så här betalar du som redan är medlem din medlemsavgift:
Avgiften för 2017 bör betalas så snart som möjligt.
Betala in 20 kr på bankgiro 163-2983 (alternativt 500 kr, se ovan)
Under meddelande skriv: Medlemsavgift 2017, Förnamn Efternamn, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Har du inte mobiltelefon, skriv vanligt telefonnummer. Har du inte e-postadress så hoppa över det.

Det går också att betala med Swish till nr 123 510 03 34. Då behöver du inte ange mobilnummer eftersom det syns automatiskt.

Det går även bra att betala kontant genom att lämna avgiften till kassören eller någon annan i styrelsen, se under Kontakt.

Avgiften för 2018 (också 20 kr)  betalas senast innan årsmötet 2018. Beloppet är 20 kr. Gör så som beskrivs ovan, men skriv förstås Medlemsavgift 2018.

Betalar du samtidigt för 2017 och 2018 så skriv  Medlemsavgift 2017 och 2018

Gåva
Vill du samtidigt ge en gåva, några medlemmar har gjort det när de betalat medlemsavgiften, så skriv:  Medlemsavgift år + gåva,  Förnamn Efternamn, mobiltelefonnummer, e-postadress. Betalar du mer än medlemsavgiften men inte skrivit "+ gåva" så betraktar vi det som gåva ändå. 
.

Föreningar kan bli stödjande medlemmar i Öfolket
Medlemsavgift för förening är 300 kr/år.

Betala in 300 kr på bankgiro 163-2983. Under meddelande skriv: Stödmedlem, Föreningens namn, Kontaktpersons namn, kontaktpersonens eller föreningens e-postadress.