Ur stadgarnas § 2: "Öfolket är öppen för alla oavsett bakgrund. Intresset för hembygden och naturen är drivkraften i engagemanget."

Öfolket är en ideell förening och en del av hembygdsrörelsen. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1 och dess syfte är att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar.

Välkommen som medlem om detta är något som du vill stödja!

Med många medlemmar står vi starkare, exempelvis när det gäller att söka bidrag för olika åtgärder.

Kanske vill du också medverka aktivt i någon av våra grupper (se under kontakt), men det är inte alls ett krav för att bli medlem.

Så här blir du medlem
Du blir medlem helt enkelt genom att betala in medlemsavgiften, se nedan. 

Gåva
Öfolket tar tacksamt emot gåvor. Vill du ge en gåva så passa gärna på att göra det då du betalar medlemsavgiften. Betalar du mer än medlemsavgiften bokför vi det överskjutande beloppet som en gåva. Vill du ge en gåva vid annat tillfälle så inled betalningsmeddelandet med Gåva. 

Medlemsavgiftens storlek
Medlemsavgiften är 20 kr (tjugo kronor) för 2018. Den som så önskar kan istället betala 500 kr och är då ständig medlem.
Betalar du lite mer än 20 kr blir det en gåva till Öfolket, se ovan.

Betala medlemsavgift så här

Till BANKGIRO 163-2983 eller med SWISH till nr 123 510 03 34.
Under meddelande skriv: Medl.avg. Förnamn Efternamn e-postadress mobilnummer, och gärna adress om det får plats.
Är du ny medlem skriv istället: Ny medl. Förnamn Efternamn e-postadress mobilnummer, och gärna adress om det får plats.

OM DU SWISHAR är det svårt att få plats med alla uppgifter i meddelandet. Hoppa över mobilnummer, det framgår ändå när du swishar.

Får du inte plats med e-postadress kan du meddela det separat i mejl till info@ofolket.se

När ska man betala?
Medlemsavgiften för 2018 skulle varit betald  innan årsmötet 14 mars . Det fåtal medlemmar som missat detta kan betala senare. Nya medlemmar betalar när som helst under året..

Medlemsavgift för 2019 (då gäller nytt belopp, 50 kr)  ska inte betalas nu utan i början av 2019 innan årsmötet . Påminnelse kommer att gå ut till alla medlemmar vid årsskiftet.

Föreningar kan bli stödjande medlemmar i Öfolket
Medlemsavgift för förening är 300 kr.

Under meddelande skriv: Föreningens namn, Kontaktpersons namn, kontaktpersonens eller föreningens e-postadress.