E-post

info@ofolket.se

Öfolkets styrelse och sammankallande i våra arbetsgrupper

uppdaterat efter årsmötet 14 mars 2018

Styrelsen
Gunnar Bergman, ordförande 070-299 97 46
Ingvar Sjöholm, vice ordförande 076-263 07 36  
Pär Lindström, sekreterare 070-512 48 01
Lasse Lind, kassör 070-37 87 439

Anders Hedin, ledamot
Claes-Göran Andersson, ledamot
Karin Lindahl, ledamot
Ove Lindgren, ledamot
Sofia Lööf, ledamot
Ulf Gren, ledamot

Eva-Britt Karlsson, suppleant
Jan Lindgren, suppleant
Joakim Karlsson, suppleant
Kajsa Weiderstrand, suppleant
Mattias Pettersson, suppleant
Nicklas Lind, suppleant
Peter Karlsson, suppleant


Sammankallande för arbetsgrupperna
Husgruppen, Anders Hedin 072-201 22 85
Omgivningsgruppen, Ingvar Sjöholm 076-263 07 36
Trädgårdsgruppen, Kajsa Weiderstrand 070-6022689
Dokumentations- och informationsgruppen, Maj-Lis Dolk 070-564 60 21