E-post

info@ofolket.se

Öfolkets styrelse och sammankallande i våra arbetsgrupper

uppdaterat efter årsmötet 7 mars 2023

STYRELSEN

ordinarie ledamöter
Peter Karlsson, ordförande 076-0943930 
Karin Lindahl, sekreterare 073-441 18 91
Lasse Lind, kassör 070-37 87 439
Johnny Danielsson
Kerry Grevås
Sofia Lööf
Clas-Gunnar Olofsson
Stefan Renström
Jörgen Wennerberg

ersättare
Jonas Alexandersson
Lena Karlsson
Bengt Malmén
Jan Sandell

 

SAMMANKALLANDE FÖR ARBETSGRUPPERNA
Husgruppen, Anders Hedin 072-201 22 85
Omgivningsgruppen, Ingvar Sjöholm 076-263 07 36
Trädgårdsgruppen, Renée Olsåker 070-281 20 63
Dokumentations- och informationsgruppen, Lasse Lind 070-37 87 439