E-post

info@ofolket.se

Öfolkets styrelse och sammankallande i våra arbetsgrupper

uppdaterat efter årsmötet 4 mars 2019

Styrelsen
Peter Karlsson, ordförande 076-094 39 30
Ingvar Sjöholm, vice ordförande 076-263 07 36  
Karin Lindahl, sekreterare 073-441 18 91
Lasse Lind, kassör 070-37 87 439

Claes-Göran Andersson, ledamot
Ulf Gren, ledamot
Anders Hedin, ledamot
Ove Lindgren, ledamot
Lars Lundin, ledamot
Sofia Lööf, ledamot

Gunnar Bergman, suppleant
Stefan Björklund, suppleant
Eva-Britt Karlsson, suppleant
Joakim Karlsson, suppleant
Pär Lindström suppleant 
Kajsa Weiderstrand, suppleant

Sammankallande för arbetsgrupperna
Husgruppen, Anders Hedin 072-201 22 85
Omgivningsgruppen, Ingvar Sjöholm 076-263 07 36
Trädgårdsgruppen, Kajsa Weiderstrand 070-602 26 89
Dokumentations- och informationsgruppen, Maj-Lis Dolk 070-564 60 21