E-post

info@ofolket.se

Öfolkets styrelse och samordnare i våra fem grupper

uppdaterat efter årsmötet 9 mars 2017

Styrelsen
Mattias Pettersson, ordförande 076-009 95 44
Ingvar Sjöholm, vice ordförande 076-263 07 36  
Pär Lindström, sekreterare 070-512 48 01
Lasse Lind, kassör 070-37 87 439

Anders Hedin, ledamot
Bengt Malmén, ledamot
Claes-Göran Andersson, ledamot
Karin Lindahl, ledamot
Ove Lindgren, ledamot
Sofia Lööf, ledamot

Eva-Britt Karlsson, suppleant
Gunnar Bergman, suppleant
Jan Lindgren, suppleant
Kajsa Weiderstrand, suppleant
Lennart Andersson, suppleant
Nicklas Lind, suppleant
Peter Karlsson, suppleant
Roger Magnusson, suppleant


Samordnare för arbetsgrupperna
Gunnar Bergman, Dokumentationsgruppen 070-299 97 46
Anders Hedin, Byggnadsgruppen 072-201 22 85
Ingvar Sjöholm, Omgivningsgruppen 076-263 07 36  
Kajsa Weiderstrand, Trädgårdsgruppen 070-6022689
Sofia Lööf, Inredningsgruppen 0709-56 65 34