Öfolket som bildades 2013 är en ideell förening och en del av hembygdsrörelsen.

Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1 och dess syfte är att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar och, med beaktande av den kulturhistoriska miljön, även utveckla dessa efter medlemmarnas och besökares behov.

En artikel om Öfolket och Storön finns i Luröbladet nr 1 2018 (länk till Luröbladet med alla utgåvor(). Luröbladet nr 1 2018 (pdf). Läs gärna även artikeln om Bärön, en slags parallell till Storön, som finns i samma nr.

 Öfolket har 2024 cirka 150 medlemmar.

 Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och av gåvor och bidrag till föreningen.

Se också information  under Bli medlem / betala medlemsavgift , Stadgar protokoll m.m. och Kontakt